In opdracht

In 2001 kreeg Herman van de gemeente Borger-Odoorn de opdracht, om een aantal panelen te schilderen voor het nieuw te bouwen gemeentehuis in Exloo, waarvoor Architectenbureau Alberts & Van Huut was gevraagd het ontwerp te maken.
Het idee van architect Marius Balieux was om de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht, in de schilderijen te verwerken.

 

Gemeentehuis ExlooArchitectenbureau Alberts & Van Huut is een exponent van de organische architectuur, waarin functie, natuurlijke omgeving en de mens als gebruiker van een gebouw de vormgeving bepalen.
Op hun naam staan spraakmakende gebouwen, zoals het hoofdkantoor van de ING Bank in Amsterdam en het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen.

 

Herman schilderde vijf panelen, waaronder een drieluik, waarop hij de landschapstypen vastlegde die in de gemeente Borger-Odoorn voorkomen: het beekdallandschap, het eslandschap en het veenkoloniale landschap.
De elementen aarde, water, vuur en lucht, vertaalde Herman naar de vier seizoenen. Kunstenares Edith Stoel, eveneens gevraagd om een artistieke bijdrage te leveren, sloot zich bij deze interpretatie aan en voerde de landschapstypen uit in raampanelen van gelaagd glas.

De panelen hebben een geïntegreerde vormgeving.

 

Raampanelen van Edith Stoel.

 


Beekdal

Es – drieluik

Veenkolonie

 

De filosofie van waaruit Alberts & Van Huut werken, spreekt Herman bijzonder aan.
‘Ik zie een duidelijke overeenkomst tussen de wijze waarop zij architectuur benaderen en de wijze waarop ik de landschappen die ik schilder interpreteer. De samenwerking met architect Marius Balieux was uitstekend. Het was een uniek project.’