Herman Kolker ( Geb.1951 te Erica)
Opleiding: 1972 - 1978, Minerva, Academie voor Beeldende Kunsten te Groningen.

Herman beheerst de volgende technieken:

Herman Kolker wordt als schilder vooral gefascineerd door de invloed van de mens op het landschap en in het bijzonder door de sporen die de mens hierin achterlaat.
Sporen, zoals essen, ploegsporen, turfvelden, dijken, kwelders, kortom een landschap dat is ontstaan door mensenhanden.

Hij abstraheert in zijn schilderwerken de vormen van dit landschap totdat alleen het elementaire overblijft. Niet terzake doende details laat hij weg.

‘Ik probeer een sfeer van licht en ruimte op te roepen die ik eigen vind aan een bepaald landschapstype en waarin de herkenning van de eigen identiteit van het landschap een belangrijke rol speelt'.